Duygusal Olarak Güçlü İnsanların 5 Özelliği

Duygusal anlamda güçlü olan insanların sahip oldukları özellikler incelendiğinde, bu kişilerin sert bir karaktere, esnek olmayan bir kişiliğe ya da diğerleri üzerinde baskı kurmaya çalışan bir yapıya sahip olmadıkları görülmektedir.

Bunun tam tersine, duygusal anlamda güçlü olmak aslında güç kullanmakla ya da güç gösterisinde bulunmakla ilgili bir şey değildir. Genel olarak dirençli olma ve kendini kontrol edebilme kabiliyetleri, duygusal olarak güçlü insanların en fazla öne çıkan özellikleri arasında bulunmaktadır.

Bu nedenle, duygusal olarak güçlü kişilerin sahip oldukları tüm özelliklerin, ılımlı ve dengeli olma kavramları ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dünyaya bu iki özellikten de yoksun bir biçimde geliriz. Ancak yaşantımız içerisinde bu özellikleri geliştirme potansiyeline sahip oluruz. Her insanın bu özellikleri elde edebilmesi kendine bağlı bir durumdur.

“Güç, yükle orantılı bir biçimde artar.”

– Thomas Wentworth Higginson

Bu noktada, insanın kendisi kontrol edebilmesi kilit öneme sahiptir. Bu durumun baskılamayla bir ilgisi bulunmamaktadır. Aslında ne hissediyorsak onu yapma yeteneğimiz bu aşamada ön plana çıkmaktadır. Böylelikle, yaşantımızda yaptığımız şeylerin kendimizi aşmasının ve hem kendimize hem de diğerlerine zarar vermesinin önüne geçmiş oluruz. Duygusal anlamda güçlü insanların sahip oldukları özellikler bizi, insanın kendini kontrol etme becerilerine götürmektedir. İşte bu özelliklerden yedi tanesini sizler için inceliyoruz.

1. Dikkatleri Üzerinize Çekmeye Çalışmayın
Duygusal olarak güçlü insanların özelliklerinden biri kendilerini doğrulamaları ve yaptıklarını onaylamalarıdır. Bunun anlamı, bu insanlar sahip olduklarının geçerli ya da yeterli olduğunu düşünmek veya hissetmek konusunda diğer insanların düşüncelerine bağlı değildirler. Yani sadece kendi kriterleri ile hareket etmektedirler.

Buna karşın, duygusal olarak kırılganlığın en belirgin karakteristiklerinden biri ise diğer insanların düşüncelerine aşırı bir biçimde bağımlı olmaktır. Bu da, kendi düşüncelerinize hiçbir değer vermemek ile eşdeğer bir durumdur. Yani sizin hayatınız üzerinde kontrol sahibi olanlar aslında diğer insanlar demektir.

2. Yeniden Doğrulamak: Duygusal Olarak Güçlü İnsanların Özelliklerinden Biri
Bu özellik, yukarıda bahsetmiş olduğumuz özellik ile çok yakında ilgilidir. Duygusal anlamda güçlü kişilerin özelliklerinden biri, reddetme kavramı ile başa çıkabilme yetenekleri ve bunu yaparken diğerini incitmeden başarma kabiliyetleridir. Bu insanlar, reddederken arkada herhangi bir şekilde izlerinin kalmamasına ya da şartlı eylemlerde bulunmamaya özen gösterirler.

Elbette hiç kimse, diğer bir insan tarafından reddedilmeyi istemez. Ancak bu durum aşırı bir biçimde korkuya neden olursa, “hayır” demek istediğimiz durumlarda dışlanmak ya da sorgulanmak endişesi ile “evet” demek durumunda kalabiliriz. Bu korkuyla yüzleşebildiğimizde ve bu duygu ile doğru bir biçimde başa çıkabildiğimizde ise duygusal olarak güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz.

3. Neyi İstiyorlarsa Onu Yaparlar
İstediğini yapmak demek, adeta bir çocuk gibi aklından estiği gibi ya da kaprisli davranmak anlamına gelmemektedir. Çocuğun sevgisi bir yetişkinin duyduğu arzudan farklı bir şeydir. İlki bir dürtü sonucu ortaya çıkarken, ikincisi ise kişisel bilgi ve kendini kontrol edebilme kabiliyetinin bir ürünü olarak yaşanmaktadır.

Duygusal anlamda güçlü bir insanlar, bir düşünce süreci sonucunda ne istedikleri konusunda karar verebilecek kapasiteye sahip insanlardır. Aynı zamanda bu tür insanlar, düşündükleri şeyin arkasından gitme ve hedeflerine ulaşana kadar durmama arzusuna ve inancına da sahip kişilerdir.

4. Diğer İnsanlara Zarar Verme Gibi Bir Amaçları Yoktur
Başkalarına zarar verme isteği ancak kendi içimizde tam olarak oturtamadığımız konular ya da düzgün bir biçimde çözemediğimiz sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Her ne şartta olursa olsun insanoğlunun diğer insanlara ihtiyacı vardır. Yani bizler, birbirlerine bağımlı ve muhtaç varlıklarız.

Duygusal olarak sağlıklı bir kişi bu gerçeği bilir ve bu yüzden diğer insanlara karşı eşit bir biçimde davranır. Nasıl kendisine saygı duyulmasını ve değer verilmesini bekliyorsa, o da diğer insanlara aynı şekilde saygı duyar ve değer verir. Daha dolu ve mutlu bir hayat için ortak hareket etme ve birbirini anlamanın önemli ihtiyaçlar olduğunun farkındadır.

5. Değişimden Korkmazlar
Değişimden korkmamak, duygusal anlamda güçlü olmanın çok belirgin bir işaretidir. Eğer kırılgan bir yapıya sahipsek ya da zaman zaman bu şekilde hissediyorsak, kendimizi korumak adına daha sert ve katı rutinler oluşturmamız gayet doğal bir durumdur. Böyle davranmanın, daha dolu bir hayattan mahrum bıraksa da, güvende olmamıza yardımcı olduğunu düşünürüz.

Kendimizi duygusal anlamda güçlü insanlardan biri olarak gördüğümüzde ise, keşfetme ve değişim duyguları canlanır. Bu yüzden yeni deneyimler peşinde koşmaya başlarız. Yeni her şey bir miktar korkuyu da beraberinde getirir. Ancak yeniliklerin aynı zamanda, hayatın her anında ileriye gidebilmenin tek yolu olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir.

Yukarıda sizler için sıraladıklarımız, duygusal olarak güçlü insanların sahip oldukları özelliklerden yalnızca bazılarıdır. Bir gerçeği göstermenin öğretici yöntemini bulmanın çok daha karmaşık bir iş olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu noktada önemli olan, bu özelliklere sahip olup olmamanız değil, sunulan bilgileri kendinizi pozitif bir biçimde sorgulamak için bir referans noktası olarak alıp almayacağınızdır.