Niyet Edilirse Bir Yol Bulunur

Yola çıkmadan önce biz yol oluruz. Tüm değerlerimizin, çabalarımızın, hedeflerimizin ve hayallerimizin özeti bu yoldur. Eğer dikilecek bir ağaç varsa, onu biz dikeriz. Eğer düzeltilecek bir hata varsa, biz düzeltiriz. Ve eğer yapılması gereken bir şey varsa, biz yaparız. Özgür irade yolumuzdaki taşları ayıklayan şeydir. Eğer irade gücünün farkında olarak niyet edilirse istenilen her şeyin başarılabileceği bir yol bulunur.

Herman Hesse (Alman yazar, şair ve ressam) birinin bir şeye gerçekten ihtiyacı varsa, o kişi onu bulur der. Bulmalarının sebebi şans değil, irade gücüdür. Kişilerin arzu ve ihtiyaçları, onları bu yola sürükler. Diğer bir deyişle; zor olsa da, aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabiliriz. Direnme, her şeye bir anlam katar.

İnanmak ikinci, istemek ilk sahip olduğumuz güçtür. Bilgece sözlere de konu olan inanarak dağları yerinden oynatmak, irade gücünün yapabileceği şeyler karşısında bir hiçtir. Üzerinde düşünmeden, denemeden ve olması için irade göstermeden neleri başarabileceğimizin farkına varamayız.

Kendi Yolunu Seçmek

Herkes ihtiyaç duyduğu güce sahiptir fakat aynı şey direnme gücü için geçerli olmayabilir. Siz irade gücünüzü gösterirseniz, en büyük zorluklar dahi ufacık kalır. Niyet edilirse tüm yollar aşılır. Rudyard Kipling de bunu söyler: “Eğer bir insana yapabileceğinden fazla sorumluluk yüklerseniz, yapmanın bir yolunu bulur. Yalnızca yapabileceği sorumlulukları verirseniz, yapmayacaktır.”

Zihnimiz neredeyse yarı uyanıktır. Bize verilen fiziksel ve fizyolojik kaynakların çok küçük bir kısmını gerçekten kullanırız. Kararlılık konusunda da aynı şey geçerlidir. İleriye bakmak, sorunlarımızla yüzleşmek ve çözüm aramaktansa, saklanmakta daha iyiyizdir. Çoğu zaman, kendimize inandığımız anda hayatı nasıl dolu dolu yaşayabileceğimizi keşfedeceğimiz gerçeğini unuturuz.

Bizi sürekli başka biri haline dönüştürmeye çalışan dünyada otantik biri olmaya çalışmak oldukça zorlayıcı bir durumdur. Seçtiğimiz yollar kararlarımızı yansıtır ve o yollar yalnızca niyet edilirse şekillenir. Hayallerimizi bir halının altına süpürüp durulmayı mı istiyoruz? Eğer öyleyse, en klişeleşmiş yolları tercih etmeliyiz. Fakat eğer çizgilerin dışına çıkar ve bir uçtan öbür uca en dolambaçlı yolu tercih edersek, yarattığımız dünyada kendimiz olabiliriz…

“Eğer hep başarabileceğimiz şeyleri yaparsak, afallarız.”

– Thomas Alva Edison

İrade Gücü En Kuvvetli İtici Güçtür

İrade gücü arzularımızın amacına ulaşmasını sağlayan bir dürtüdür. İrade gücü kuvvetli olan bir insan, ne kadar zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın ya da ona ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın, kararlarına önem verir. İrade gücü zayıf olan biri, bir zorlukla karşılaştığı zaman kolaylıkla amacından vazgeçebilir.

Bu irade gücü, arzularla ilişkilidir. Eğer bir şeyi gerçekten istemezsek, deneyip elde etmek için sahip olduğumuz irade gücü çok zayıf olacaktır. Diğer bir yandan, eğer bir şeyi çok fazla istersek ve bunu gerçekleştirecek irade gücüne sahipsek, amacımıza ulaşana dek direniriz. Ancak niyet edilirse yolumuzdaki engelleri aşabiliriz.

Gördüğümüz üzere, bir şeyi yalnızca istemek yeterli değildir. Dağları yerinden oynatmak, ileriye gitmek ve özgüven tohumlarını ekmek için irade gücümüzün olması gerekmektedir.

“Başarılı insanlar korkarlar, başarılı insanlar şüpheye düşerler ve başarılı insanlar endişelenirler. Başarılı olmalarını sağlayan şey, bu hislerin onları durdurmasına izin vermemeleridir.”

– T. Harv Eker